top of page

BİZ

Biz yani Ali Taran Creative Workshop yani ATCW, yıllardır, ‘Ali Taran Tarzı’ olarak da adlandırılabilecek, kendimize özgü işe bakış ilkeleri çerçevesinde çalışırız.

Biz insanı toplumsal ve bireysel anlamda gözlemlemeye, insanın duygu, davranış, gelenek ve göreneklerini bilmeye ve bunları kabuller olarak ele almaya dayalı bir çalışma disiplinine sahibiz. Bizim için bu disiplin, yaratıcı düşünme ve yaratıcı sonucu bulma profesyonelliğinin temel direğidir.

 

Bizim için yaratıcılık araç, işlevsellik amaçtır.

 

Biz, yeni, farklı ve değerli işlevseli bulma sürecini doğru soru sorma, doğru anlama, doğru özümseme, doğru düşünme yeteneği ve deneyimiyle hızlı ve verimli değerlendirebilme özelliğini taşırız.

 

Biz mutlak fark edileni bularak ayrıcalık yaratmayı ve iletişimin anlık olmaktan çıkıp reklamveren için bir yatırıma dönüşmesini sağlarız. 

 

Biz reklamvereni müşteriden öte partner olarak görür ve reklamverenle ‘In House Agency’ / ‘Kurum İçi Ajans’ kadar yakın ve iç içe çalışırız. Bu özelliğimizden ötürü reklamverene, hiç aklında yokken, yeni ürün, yeni model, yeni fiyat hatta yeni marka önerecek kadar ileri gideriz.

 

Biz yukarıda belirtilen değerleri özümsemiş, benimsemiş deneyimlemiş, reklamda profesyonelleşmiş reklamcılardan oluşan bir reklam ajansıyız.

 

Biz çoğunlukla Zoom-Office çalışır, gerek duyulduğunda bizim yerde yani Ajans’ta bulunuruz.

BİZLER

1. Ali Taran.jpg

Önce dürüstlük, sonra yaratıcılık ilkesine tam bağlı bir reklam düşünürü olarak, doğru stratejinin oluşturulması ve ona bağlı doğru ve işlevsel fikrin bulunarak fark yaratılmasının sağlanması işini yaparım. 50 yıldır.

2. Beyza Taran.jpg

20 yıla yakın süren Özel Projeler Yönetimi ve Medya Grubu Kurumsal İletişim Sorumluluğunun ardından ATCW’da, yeni partner ve proje yaratma, insan kaynakları yönetimi ve finansal sorumluluk işini yapıyorum. 8 yıldır.

7. Mehtap Özdemir.jpg

Gerek doğru ve işlevsel fikrin bulunarak fark yaratılması çalışmaları süreçlerinde ihtiyaçlara göre yönlendirici katkı sağlamak, gerekse de yapım ve uygulama süreçlerinde, bütçesel ve zamansal olguların ATCW, partnerleri ve 3. partiler arasındaki süreçlerini yönetmek işini yaparım. 26 yıldır.

9. Devrim Erdoğan.jpg

Oluşturulan doğru strateji çerçevesinde, yaratıcı fikrin bulunmasına çok yönlü katkı vererek, bazen bilgisayarın, bazen laptop’un başında, bazen de kağıt kalemle, belirlenen amaca en uygun, en özgün ve elbette en işlevsel sabit ve hareketli görsel çözümleri tasarlamak ve inşa etmek işini yaparım. 27 yıldır.

3. Argun Atlıhan.jpg

Doğru stratejiler ışığında oluşan yaratıcı fikirleri özümseyerek, yazım, tasarım ve uygulama aşamalarında bilgi toplama, derleme, gözlem, kontrol ve devamlılık sağlama işini yaparım. 5 yıldır.

ÖZHAN KARAÇAM.jpg

Markanın probleminin belirlenmesi, bu problemi çözecek yaratıcı stratejinin oluşturulması, oluşturulan yaratıcı strateji doğrultusunda doğru ve etkili fikrin bulunması işini yaparım. 17 yıldır.

8. Şeyma Şimşir.jpg

Oluşan stratejiler ve bağlı yaratıcı fikirlerin uygulanmaya başlaması aşamasında, ihtiyacın gerektirdiği doğru ve işlevsel görsel çözümleri düşünme, tasarlama ve uygulama işini yaparım. 10 yıldır.

6. İrem Koca.jpg

Doğru stratejiler ve ona bağlı yaratıcı ana fikirlerin çizdiği çerçevede, bütünden kopmadan dijital mecraya özgü uygulamaların yaratılması ve uygulanmasıyla oluşan dijitaldeki yolculukları yönetmek ve Ajans müşterileri, pardon, partnerleriyle ilişkiler benim işim. 6 yıldır.

4. Ayşe Topçu.jpg

Belirlenen stratejilerin uzantısında ortaya çıkan ana fikirlerle uyumlu, ihtiyaca göre gerekli görsel çözümleri üretme, tasarlama, uygulama ve uyarlama işini yaparım. 27 yıldır.

BİZİM İŞLER

BİZİM YER

Akat Mahallesi 5. Gazeteciler Sitesi
Hare Sokak No: 17  34335 Levent
Beşiktaş / İstanbul

Fikir, senaryo vb. çalışmalar göndermeyiniz.

bottom of page